Repræsentantskabet

Repræsentantskabet under Timring Sportscenter består af ti foreninger, som hver har to repræsentanter. Hver forening vælger selv de to repræsentanter. Den første person er samtidig foreningens kontaktperson. Kontaktpersonen er den, som modtager referater, mødeindkaldelser og andet info fra forretningsudvalget. Det er defor også kontaktpersonen, der har ansvaret for at videregive disse informationer til de øvrige i sin egen forening.

Hvert år, i  april, afholdes der repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen er efter vedtægterne. Det er her forretningsudvalgets medlemmer bliver valgt.