Priser

Herunder kan du se priserne for brug af fitnesscenteret

Vend mobilen vandret for at se hele tabellen

Type Opsigelsesvarsel Basis Studerende Pensionister
Betingelser   Ingen Studiekort Pensionerede
1 mdr. kont. Ingen 350,-    
6 mdr. kont. Ingen 1500,-    
12 mdr. kont. Ingen 2520,-    
PBS U.B.* Se note 249,- 200,- 200,-
12 PBS 12 mdr. binding 210,-    

 

Et medlemsskab gælder både i Timring og Vildbjerg.

*) PBS uden bindingsperiode betyder, at du ved opsigelse betaler for indeværende måned plus een måned.
Bindingsperiode mht. 12 PBS medlemskab betyder, at du er bundet i de første 12 måneder af medlemskabet. Ved opsigelse betaler du for indeværende måned plus een måned.
PBS-aftaler kan kun opsiges skriftligt via en udleldelsesblanket som udleveres i receptionen.
PBS-aftaler kan sættes i bero i 6 måneder, dog ikke i opsigelsesperioden, kontantmedlemskaber kan ikke sættes i bero.
Er du under 18 år kræver alle PBS-aftaler underskrift fra forældre/værge.