Kontakt

Henvedelse om leje af lokaler eller spørgsmål vedrørende disse, sker til Centerleder

Bent Ole Linde på 42 15 09 00 eller på timringsportscenter@live.dk