Foretningsudvalget

Forretningsudvalget vælges på Timring Sportscenters repræsentantskabsmøde. De valgte sidder to år af gange og der kan udskiftes to pr. år. Udvalget har ansvaret for varetagelse af Timring Sportscenters daglige ledelse, samt økonomi. Forretningsudvalget konstituerer sig selv.

Timring Sportscenters forretningsudvalg har primært det overordnede ansvar for sportscenterets bygninger og dets vedligeholdelse. Ud over det, står de for fordeling af hal timer, udarbejdelse og opfølgning af økonomi og budget samt den administrative ledelse af halbestyreren.