Borgerforeningen

Borgerforeningen er en afdeling under Aktiv Timring

Kontaktperson for borgerforeningen er: Niels Flydtkjær

Tlf.: 97 13 33 95

Hjemeside: www.aktiv-timring.dk