Lokal Samfund

Borgerforeningen er en afdeling under Aktiv Timring

Kontaktperson for borgerforeningen er: Mette Haunstrup

Tlf.: 30 31 07 37

Hjemeside: www.aktiv-timring.dk